For hytteeiere

 

Her finner du:

  • kontaktinformasjon
  • priser og avgifter
  • informasjon om vegbom

Villroa Vel er en aktiv hyttevelforeningen for hytteeierne i området. Deres nettsider finner du her.

Kontakt oss

Alexandra Bruknapp

Daglig leder

post@flendalen.no 46528110

Frank Robert Lund

Styreleder

frankrlund@outlook.com 91361144

Ansvarlig vann

Kjetil Flenvold

95040635

Ansvarlig vei

Kåre Joar Flenvold

91332795

Løypekjøring

Tomas Bryn

91120926

Jaktkort

Per Bryn

post@brynost.no 90944753

Bomkort

HYTTEEIERE

Alle hytteeierne i Villroa har fått tilsendt 2 kort til bommen ved Villrovegen. Flendalen Sameieskog ANS får likevel en del forespørsler om det er mulig å få flere kort. Vi har derfor liggende et lite lager som vi selger ut til følgende priser og betingelser:

Alle hytteeierne kan kjøpe ett bomkort ekstra mot en betaling på kr 300,-.

Enhver hytteeier kan kjøpe ytterligere bomkort mot en betaling på kr 300,- pr. kort og år. Bomkort som mistes kan erstattes ved å betale kr 300,- for nytt kort. Kort som mistes eller blir borte på annen måte, vil bli deaktivert slik at bommen ikke åpner seg ved bruk av disse kortene.

 

NÆRINGSDRIVENDE

Næringsdrivende får kjøpt det første kortet til bommen for kr 700,- pr. år.

Ytterligere kort kan kjøpes for kr 300,- pr. kort og år.

Bomkort som mistes kan erstattes ved å betale kr 300,- for nytt kort. Kort som mistes eller blir borte på annen måte, vil bli deaktivert slik at bommen ikke åpner seg ved bruk av disse kortene.

 

De som ønsker nye kort, bes kontakte daglig leder, Alexandra Bruknapp, på epost post@flendalen.no for bestilling.

Årlige avgifter – skiløyper, veg og vann.

Alle hytteeierne i Villroa belastes med følgende avgifter gjeldende for 2020:

Skiløype: kr 1.420,-

Veg: kr 2.240,-

Innlagt vann: kr 3.475,-

Vannpost: kr 1.450,-

I hovedsak justeres prisene hvert år etter konsumprisindeksen (KPI).

Jaktkort

Flendalen Sameieskog prioriterer hytteeierne når det gjelder salg av jaktkort for småviltjakt. Prisene finner du her. For jaktkort, kontakt Per Bryn (se kontaktinformasjon).