Området rundt Villroa hytteområde, dvs. Flendalen, er høyereliggende skogsområder og fjellterreng med gode muligheter for både jakt og fiske. De vanligste jaktbare artene er skogsfugl og hare, men det er også muligheter for rype. Hytteeierne prioriteres i salg av jaktkort.

Det er også gode fiskevann i området, med ørret, røye, harr, sik, gjedde og lake. Fiskekort gjelder alle vann og vassdrag i området.

Fiskekort kjøpes hos Trysil Fellesforening for jakt og fiske , og gjelder for alle deres områder i Trysil.

Jaktkort kjøpes hos oss.

Kontakt: Per Bryn
post@brynost.no
90944753