Om Villroa

Villroa hytteområde eies og drives av Flendalen Sameieskog ANS

Flendalen Sameieskog var opprinnelig en husbruksskog, opprettet i 1942. Senere ble den omgjort til et selskap der flesteparten av grendas gardbrukere er andelseiere. Virksomheten er tuftet på langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning.

Flendalen Sameieskog ANS driver med tradisjonelt skogbruk og utmarksnæring i tillegg til utvikling og salg av hyttetomter i Villroa og tjenester knyttet til dette.

Villroa Hytteområde er utviklet over tid siden tidlig 70-tall og området har i dag i overkant av 200 hytter.